Suport Estadístic Integral

El Suport Estadístic Integral està adreçat a investigadors que desitgen un assessorament complert per fer l'anàlisi estadística del seu estudi.

L'objectiu final d'aquest tipus d'assessorament és proporcionar a l'investigador un Informe Estadístic amb els resultats de les anàlisis i els detalls metodològics del procés.

  • Estudis Confirmatoris: Per tal de confirmar les hipòtesis de l'investigador, en general planificades a priori mitjançant un protocol de treball.
  • Estudis Exploratoris: Amb l'objectiu de descriure, identificar, classificar i explorar la informació de l'experiment.
  • Validació d’expert: Per tal de proporcionar a l'investigador un diagnòstic objectiu i independent d'una proposta concreta d'anàlisi d'un experiment.
  • Revisió del disseny de l'estudi: Com a fase prèvia abans d'iniciar l'experiment, per tal de revisar el protocol de treball, determinar la mida de la mostra necessària i establir el pla de mostreig.

En el cas d'assessorament mitjançant Suport Estadístic Integral s'elaborarà un pressupost detallat que l'investigador haurà de signar. Es tindrà en compte:

  • La dificultat del problema
  • Els materials i el programari involucrats
  • El termini d'entrega
  • El nivell d'implicació
  • La tarifa associada a l'entitat promotora client (Intern, Mixta, Extern)

L'elaboració d'un pressupost orientatiu no suposarà cap cost.

Campus d'excel·lència internacional U A B