Col·laboracions científiques

Per tal d'impulsar una recerca de qualitat, potenciant les sinergies entre els diferents àmbits d'expertesa, el Servei d'Estadística Aplicada ofereix col·laboracions en recerca.

Mitjançant la recerca col·laborativa, el Servei d'Estadística Aplicada participa dins del projecte d'investigació i contribueix científicament amb aportacions metodològiques, exploratòries i tècniques, assumint-ne la responsabilitat i fent-ne el seguiment apropiat.

Alguns dels aspectes que reflecteix la col·laboració científica són:

  • Sol·licitud conjunta de finançament per a la recerca
  • Proposta metodològica d'anàlisi
  • Execució de la proposta d'anàlis
  • Revisió Pre-Publicació en revistes científiques

Si desitgeu més informació, adreceu-vos al Servei d'Estadística Aplicada: Sol·licitud de consulta

Campus d'excel·lència internacional U A B