Formació especialitzada

El Servei d'Estadística ofereix formació especialitzada com a complement a les tasques de consultoria Estadística. L'objectiu d'aquesta formació consisteix en:

  • Donar a conèixer la metodologia i les tècniques Estadístiques més habituals del seu àmbit de treball.
  • Proporcionar les eines necessàries per a la valoració crítica d'anàlisis Estadístiques i de dissenys experimentals.
  • Oferir els recursos metodològics i d'ús de software Estadístic per tal que l'investigador pugui dur a terme el treball d'anàlisi dels propis experiments.

La formació que ofereix el Servei d'Estadística Aplicada s'emmarca, per tant, dins de les següents vies:

  • Formació en Software Estadístic
  • Formació en Estadística bàsica o avançada
  • Formació a mida

Per a més informació, consulteu l'apartat de Formació.

Campus d'excel·lència internacional U A B