Aplicacions amb Shiny

Aplicacions web creades amb Shiny:

- Hypotesis Tests for aggregated data: enllaç

- Sample Size for Study Designs: enllaç

- Survival simulator 1: enllaç

- Two Group Design simulator: enllaç

 

Campus d'excel·lència internacional U A B