Curs d'introducció als Models Mixtes amb R

Curs d'introducció als Models Mixtes amb R

Presentació:

Amb l'objectiu d'explicar o predir un fenomen quantificable és habitual usar models estadístics. Els models mixtes són una generalització del model lineal de regressió clàssic, contemplant la possible existència d'observacions correlacionades o amb variabilitat heterogènia, vinculades a la presència de factors aleatoris. La nomenclatura models mixtes es refereix precisament al fet de què l'anàlisi ha de conviure amb efectes fixos i aleatoris simultàniament. Aquest passa, per exemple, en estudis amb mesures repetides en els mateixos subjecte, o quan hi ha nivells experimentals aniuats generant subrèpliques. El model mixte proporciona un entorn òptim per respondre a les qüestions d'un estudi amb disseny experimental complex: modelitzant simultàniament el valor esperat de la resposta i la seva variabilitat.

Destinataris:

El curs d'Introducció als Models Mixtes amb R està dirigit a estadístics professionals o acadèmics que desitgin profunditzar en les aplicacions d'aquesta tècnica, així com a investigadors de qualsevol àmbit de coneixement que desitgin introduir-se en la metodologia estadística d'aquest tipus d'anàlisi, des de una perspectiva totalment aplicada, basada en exemples pràctics.
Per aprofitar les sessions pràctiques es necessari que els participants tinguin coneixements bàsics del software R.

Professorat:

Llorenç Badiella- Servei d'Estadística Aplicada - Universitat Autònoma de Barcelona
Professor associat del Departament de Matemàtiques (UAB).
Director del Servei d'Estadística Aplicada (UAB).

Josep Anton Sanchez - Departament Estadística i Investigació Operativa - Universitat Politècnica de Catalunya
Membre del Grup de Recerca Consolidat en Modelització Estadística Multivariant i Computacional de la UB i del Grup de Recerca en Estadística Aplicada de la UPC.

Programa del curs:

Introducció als models de regressió, repàs del ús de R

 • Models de regressió
 • Anàlisi de la Variància
 • Models lineals Generals

Models d'efectes aleatoris

 • Models amb subrèpliques
 • Models amb blocs aleatoritzats
 • Models jeràrquics multinivel
 • Models Split-Plot
 • Models amb pendents aleatòries

Models per a l'estructura de covariànces

 • Model variànces heterogènies
 • Models per a mesures repetides
 • Models per a dades longitudinals
 • Models per a dades espacials

Il·lustració a Models mixtes per a dades no normals

 • Models lineals generalitzats
 • GEE
 • Models lineals generalitzats mixtes
 • Models no-lineals mixtes

Detalls d'organització:

El Curs d'introducció als Models mixtes amb R s'impartirà els dies 6, 7, 8 i 9 de juny de 2017 de 10:00 a 13:00 i de 14:30 a 17:30.

La durada total del curs és de 24 hores.

El número màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar via el Servei d'Estadística omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2017):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 28 de maig)
1 assist 480,00 €  480,00 €  280,00 €
Inscripció
(després del 28 de maig)
1 assist 630,00 €  630,00 €  430,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. 

(*) Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

(*) Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

(*) Tots els estudiants de qualsevol titulació en estadística poden acollir-se a la tarifa Last Minute, en cas que quedin places disponibles la setmana abans de començar el curs (Tarifa Last Minute: Sense factura; Preu Curs 100 €). Sol·licitar aquesta tarifa no garanteix poder realitzar el curs fins a la setmana prèvia a l'inici.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B