Anàlisi i gestió de dades amb Python

Anàlisi i gestió de dades amb Python

Presentació:

En aquest curs s'introduiran els conceptes bàsics de Python i les seves grans i diverses utilitats.

Es veurà que és una eina molt eficaç per treballar ràpidament i de forma automàtica amb grans bases de dades.

També es veurà que no és tant difícil extreure la informació que necessitem de la web.

Programa del curs:

  1. Instal·lació i eines.
  2. Conceptes bàsics de Python.
  3. Creació de bases de dades i anàlisi d'aquestes.
  4. Eines estadístiques.
  5. Expressions regulars.
  6. Web scrapping.

Professorat:

Josep Maria Lago Alonso Grau en Matemàtiques

Master in Modelling for Science and Engineering

Deep Learning developer

Destinataris:

Els curs s'adreça a professionals, investigadors i estudiants que es vulguin iniciar en la gestió i l'anàlisi de dades mitjançant el llenguatge de programació Python.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul.

Coneixements bàsics de programació.

Per la realització d'aquest curs és imprescindible que l'alumne porti el seu ordinador personal.

Detalls d'organització:

El curs Anàlisi i gestió de dades amb Python s'impartirà els dies 11, 12, 13 i 14 de desembre de 2017 de 9:30 a 13:30.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Enllaç al formulari: preinscripció

Quotes d'inscripció (2017):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 4 de desembre)
1 assist 450,00 €  450,00 €  270,00 €
Inscripció
(després del 4 de desembre)
1 assist 590,00 €  590,00 €  400,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. 

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

Descomptes no acumulables.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10. 

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B