Anàlisi i gestió de dades amb Python

Anàlisi i gestió de dades amb Python

Presentació:

En aquest curs s'introduiran els conceptes bàsics de Python i les seves grans i diverses utilitats.

Es veurà que és una eina molt eficaç per treballar ràpidament i de forma automàtica amb grans bases de dades.

També es veurà que no és tant difícil extreure la informació que necessitem de la web.

Més informació: enllaç

Programa del curs:

  1. Instal·lació i eines.
  2. Conceptes bàsics de Python.
  3. Creació de bases de dades i anàlisi d'aquestes.
  4. Eines estadístiques.
  5. Expressions regulars.
  6. Web scrapping.
  7. NPL (Dades textuals).

Professorat:

Josep Maria Lago Alonso Master in Modelling for Science and Engineering
Deep Learning developer

Destinataris:

Els curs s'adreça a professionals, investigadors i estudiants que es vulguin iniciar en la gestió i l'anàlisi de dades mitjançant el llenguatge de programació Python.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul.

Coneixements bàsics de programació.

Per la realització d'aquest curs és imprescindible que l'alumne porti el seu ordinador personal.

Detalls d'organització:

El curs Anàlisi i gestió de dades amb Python s'impartirà els dies 11, 12, 13 i 14 de febrer de 2019 de 9:30 a 13:30.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 20.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2019):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció (abans
del 27 de gener)
1 assist 571,00 € 446,00 € 343,00 €
Inscripció (després
del 27 de gener
1 assist 743,00 € 668,00 € 514,00 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.
Tarifa Esfera: organismes, institucions i empreses vinculades a l'esfera de la UAB o al sector públic.
Tarifa Externa: organismes, institucions i empreses vinculades al sector privat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B