Seminari SEA: Introducció a les Xarxes Bayesianes

SEA

Inscripció al seminari gratuïta: enllaç

Introducció a les Xarxes Bayesianes

 

Conferenciant

Rosario Delgado

Àrea d'Estadística i Investigació Operativa, Departament de Matemàtiques, UAB
Membre del grup de recerca: Modelització Estocàstica Avançada

rosario_delgado.png

Dia i hora:

Dimarts 8 d'octubre de 2019 a les 9:00.

Lloc:

Auditori del Centre de Recerca Matemàtica, Facultat de Ciències, campus de la UAB. (enllaç)

Durada:

2 hores aproximadament

Inscripció:

L'assistència a aquest seminari és gratuïta.
Per motius d'aforament us agrairem que us enregistreu en el següent formulari: enllaç

Abstract:

Les Xarxes Bayesianes són models probabilístics que representen les relacions de dependència entre un conjunt de variables que afecten a un fenomen aleatori, el que ens interessa estudiar, i permeten realitzar inferències (prediccions) sobre les variables d'interès.

Són una de les contribucions més importants en el camp de la Intel·ligència Artificial dels darrers anys, i formen part de les eines del que es coneix com a Aprenentatge Automàtic (Machine Learning). Les seves aplicacions són molt variades: reconeixement de veu, robòtica, enginyeria, diagnosi, valoració de riscos, perfilat, classificació, ...

En aquest seminari de caràcter informal farem una introducció a les Xarxes Bayesianes, explicant què són, com es fa inferència amb elles, com és el procés d'aprenentatge d'una Xarxa Bayesiana, i la seva utilitat com a classificadors.

 

US ESPEREM

Campus d'excel·lència internacional U A B