Curs d’introducció a l'Estadística amb RCommander

Curs d’introducció a l'Estadística amb RCommander

Presentació:

R és un programa lliure i obert (www.r-project.org) que, cada cop més, està imposant-se com el paquet estadístic més emprat en l'àmbit de la recerca i de la formació universitària, tot i que també es troba actualment present en l'àmbit empresarial.

R Commander és una Interfície Gràfica d'Usuari (GUI en inglés), creada por John Fox, que permet accedir a moltes capacitats del programa estadístic R sense que l'usuari hagi de conèixer el llenguatge de comandes (sintaxi) propi d'aquest entorn.

Descripció:

El curs d'introducció a l'Estadística amb R Commander s'ha dissenyat amb un propòsit pràctic per aquelles persones que vulguin adquirir coneixements d'estadística i que desitgin introduir-se en l'ús d'aquest software per aplicar-lo a la seva àrea de coneixement i treball. L'assistent pot fer servir el seu propi ordinador portàtil.

Programa del curs:

Sessió 1:

Introducció a R Commander

 • Finestres de treball.
 • Crear i obrir fitxers.
 • Importar bases de dades.
 • Guardar bases de dades.

Gestió de bases de dades

 • Fusionar arxius.
 • Transformar variables.
 • Recodificar variables.
 • Editar factors.
 • Filtrar casos.

Sessió 2:

Validació de la Base de Dades

Anàlisi Descriptiu

 • Introducció.
 • Estadístics de resum.
 • La representació gràfica més adequada.
 • Mesures d'associació.

Sessió 3:

Inferència Estadística per a una població

 • Introducció.
 • Variables aleatòries.
 • Estimació de paràmetres.
 • Proves d'hipòtesi.

Sessió 4:

Inferència Estadística per a dues poblacions

 • Introducció.
 • Comparació de mitjanes.

Inferència Estadística per a K poblacions

 • Introducció
 • Comparació de mitjanes.

Taules de contingència

Destinataris:

El Curs d'introducció a l'Estadística amb RCommander està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística, i que desitgin introduir-se en l'utilització d'aquest software per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul.

Professorat:

Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Detalls d'organització:

El Curs d'introducció a l'Estadística amb R Commander s'impartirà els dies 2, 3, 4 i 6 de març de 2020 de 9:30 a 13:30Edició 2020 cancel·lada

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 20.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2020):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció (abans del
16 de febrer)
1 assist 343 € 297,75 € 229 €
Inscripció (després del
16 de febrer)
1 assist 514 € 446 € 343 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.
Tarifa Esfera: organismes, institucions i empreses vinculades a l'esfera de la UAB o al sector públic.
Tarifa Externa: organismes, institucions i empreses vinculades al sector privat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució. Enviar e-mail a s.estadistica@uab.cat.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Una vegada s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Campus d'excel·lència internacional U A B