Bases de dades

Les bases de dades d'exemple del Servei d'Estadística provenen de treballs de petits estudis exploratoris realitzats pel Servei d'Estadística a partir d'informació pròpia o pública o provenen d'estudis realitzats per estudiants del Grau d'Estadística de la UAB /UVic dins del marc de l'assignatura de Disseny d'Experiments.

 

 • Estadística Descriptiva: El poder de l'Estadística. En motiu del dissabte de les Matemàtiques dedicat a l'Estadística el 2004, 44 individus responen una enquesta amb dues versions. Les versions difereixen en petites modificacions dels enunciats.
  Base de dades.
  Enquesta.
 • Estadística Descriptiva i Inferència: Futbol. Resultats dels partits de futbol de 1ª Divisió de la Lliga Espanyola des de la temporada 1983-84 fins a la temporada 2005-06.
  Base de dades.
 • Estadística Descriptiva, Regressió Simple: Lloguer d'Habitatges . S'ha recollit informació corresponent a 50 habitatges en lloguer del mateix barri: preu, mida i característiques diverses.
  Base de dades.
 • Estadística Descriptiva: Ofertes Laborals d'Estadística. Ofertes laborals anonimitzades de la borsa de treball del Servei d'Estadística Aplicada.
  Base de dades.
 • Anàlisi de la Variància: Sudokus. 10 subjectes resolen diferents Sudokus durant un temps limitat sota 3 condicions experimentals (silenci, música tranquil·la, música estrident). S'ha recollit el nombre de caselles omplertes i correctes sota cada condició experimental.
  Base de dades.
 • Anàlisi de la Variància: Galetes. 40 subjectes realitzen una prova de tast de diferents tipus de galetes sota 2 condicions experimentals (sense veure la marca del producte, veient la marca del producte). S'ha recollit la valoració de la galeta en una escala de 0 a 10.
  Base de dades.
 • Anàlisi de la Variància: Ortografia. 48 subjectes se sotmeten a diferents dictats de paraules soltes de diferent dificultat ortogràfica sota 2 condicions experimentals (lectura ràpida o lenta). S'ha recollit el nombre d'errors comesos.
  Base de dades.
 • Anàlisi de la Variància: Conservació. La conservació de 36 aliments diferents ha estat valorada sota diferents condicions experimentals: ús de refrigeració, envàs protector, embolcall. S'ha valorat l'aspecte de l'aliment mitjançant una escala de 0 a 10.
  Base de dades.
 • Anàlisi de la Variància: Flors. 120 flors decoratives són exposades a diferents condicions experimentals definides per: quantitat d'aigua del recipient, origen de l'aigua (mineral, corrent) i antipirètic (aspirina, paracetamol, ibuprofè o control). Transcorregut un cert període de temps, s'ha recollit la valoració del seu aspecte en una escala de 0 a 10.
  Base de dades.
 • Anàlisi de Regresió Logística: Llei de Murphy. Una sèrie d'experiments llençant des de diferents altures torrades untades amb diferents productes. S'ha recollit la informació sobre quina cara de la torrada ha caigut a terra.
  Base de dades.
 • Sèries Temporals: IBEX. Evolució de l'índex Borsari IBEX des de 1992 fins a 2000.
  Base de dades.

Altres bases de dades

 • StatSci.org: Un portal per la Ciència Estadística, la disciplina de la estadística
  Enlace a la web
Campus d'excel·lència internacional U A B