Curs d’Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio – MODUL II

Curs d’Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio – MODUL II

Presentació:

R és un programa lliure i obert (www.r-project.org) que, cada cop més, està imposant-se com el paquet estadístic més emprat en l’àmbit de la recerca i de la formació universitària, tot i que també es troba actualment present en l’àmbit empresarial. El fet de no disposar d’un entorn basat en menús fa que presenti una corba d’aprenentatge lenta, però que un cop superada, el converteix en una eina excel·lent per a l’anàlisi estadística, la programació de funcions i la representació gràfica de resultats.

Descripció:

El Curs d'Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio – MODUL II s'ha dissenyat amb un propòsit pràctic per aprendre a fer un ús correcte del programa estadístic R. Es proporcionarà la sintaxis necessària perquè l'alumne pugui replicar-la i explorar i aprofundir més en la mateixa un cop assolit un domini inicial del programa. No es farà especial ressò en els detalls tècnics donat que l'objectiu principal és aprendre les instruccions bàsiques per realitzar l'anàlisi descriptiva i els contrastos d'hipòtesis bàsics en R.

Per a realitzar aquest curs cal que l'assistent faci servir el seu propi ordinador portàtil.

Programa del curs:

Sessió 1: 

 • Breu introducció al treball amb R
 • Resumir base de dades.
 • Taules de freqüències per a variables categòriques.
 • Mesures de localització, dispersió i forma per variables quantitatives.
 • Representació gràfica.
 • Breu introducció als gràfics avançats.
 • Exportar gràfics.

Sessió 2: 

 • Inferència per a una mostra.
 • Inferència per a dues mostres: Variables qualitatives
  Taules de contingència.
  Test d'independència.

Sessió 3: 

 • Inferència per a dues mostres: Variables quantitatives
  Correlació.
  Comparació de mitjanes/medianes.
  Comparació de proporcions.
 • Inferència per a k mostres.

Destinataris:

El curs s'adreça a professionals, investigadors i estudiants que es vulguin iniciar en el llenguatge de programació R per al tractament de bases de dades i amb coneixements bàsics d'estadística.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul. Coneixements bàsics de programació amb R o bé, realització del Curs d’Introducció a la sintaxis d’R amb RStudio.

L'assistent haurà de portar el seu ordinador portàtil.

Professorat:

 

Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Detalls d'organització:

En aquests moments no tenim programada la pròxima edició del curs d'Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio - MODUL II

La durada total del curs és de 12 hores.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 15.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2020):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció (abans
del 11 de setembre)
1 assist 257,25 € 223,25 € 171,75 €
Inscripció (després
del 11 de setembre)
1 assist 385,50 € 334,50 € 257,25 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.
Tarifa Esfera: organismes, institucions i empreses vinculades a l'esfera de la UAB o al sector públic.
Tarifa Externa: organismes, institucions i empreses vinculades al sector privat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Les persones inscrites a dos cursos de R podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució. Enviar e-mail a s.estadistica@uab.cat.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Una vegada s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Campus d'excel·lència internacional U A B