Curs d'introducció a l'Estadística Bàsica amb IBM® SPSS® Statistics

Curs d'introducció a l'Estadística Bàsica amb IBM® SPSS®

Presentació:

IBM® SPSS® Statistics és una potent plataforma de programari estadístic. Ofereix un conjunt de eines que permet realitzar una àmplia varietat d'anàlisis estadístiques a través dels menús del programa o via la programació amb sintaxis.

La seva facilitat d'ús, flexibilitat i adaptació fan d’IBM® SPSS® Statistics un programari accessible per a usuaris amb diferents habilitats. A més, la organització dels menús permet identificar correctament l'anàlisi a realitzar, així com l’obtenció ràpida dels resultats.

Descripció:

En aquest curs s'introdueixen els conceptes bàsics de gestió de bases de dades i anàlisis estadístiques per tal de poder donar una base sòlida amb la què emprendre un anàlisi estadístic. Es farà èmfasi en la implementació i interpretació dels resultats en IBM® SPSS® Statistics.

La realització d'aquest curs es farà online, via Streaming, mitjançant la plataforma Teams en sessions de dues hores diàries. Els assistents a aquest curs han de tenir accés propi al software IBM® SPSS® Statistics i a internet durant la realització del curs.

Programa del curs:

Sessió 1: Introducció a IBM SPSS

 • Introducció al SPSS.
 • Finestres de treball.
 • Crear una base de dades amb SPSS.
 • Importació de fitxers de dades creats amb altres softwares (format text, Excel, ...).
 • Fusionar arxius.

Sessió 2: Gestió de bases de dades

 • Introducció.
 • Detecció i correcció d'errors.
 • Ordenar casos i identificar casos duplicats.
 • Creació de filtres i selecció de casos.
 • Segmentar arxiu i Ponderar casos.
 • Creació i recodificació de variables.
 • Tractament de missings.

Sessió 3: Estadística descriptiva I

 • Mirant les dades.
 • Variables qualitatives i variables quantitatives.
 • Variables qualitatives.
 • Variables quantitatives.
 • Representació gràfica.

Sessió 4: Estadística descriptiva II

 • Estadística descriptiva bivariada.
 • Dues variables qualitatives.
 • Una variable quantitativa i una variable qualitativa.
 • Dues variables quantitatives.

Sessió 5: Inferència estadística per a una població I

 • Evidencies i Causalitat.
 • Introducció a la Inferència estadística.
 • Estimació puntual.
 • Estimació per Interval de Confiança.

Sessió 6: Inferència estadística per a una població II

 • Proves d'hipòtesis: per a una mitjana, per a una proporció, per a una mediana i contrast de normalitat.
 • Relació entre l'Interval de Confiança i la Prova d'hipòtesi.
 • Significació estadística vs Rellevància científica.

Sessió 7: Inferència estadística per a dues poblacions I

 • Inferència paramètrica:
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres independents.
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres relacionades.
 • Inferència no paramètrica:
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres independents.
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres relacionades.

Sessió 8: Inferència estadística per a dues poblacions II

 • Contrast d'independència Khi-quadrat.
 • Contrast sobre el coeficient de correlació.
 • Contrast d'hipòtesis per a k mitjanes.
 • Contrast d'hipòtesis per a k medianes.

Destinataris:

El Curs d'introducció a l'Estadística Bàsica amb IBM® SPSS® Statistics està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística, i que desitgin introduir-se en la utilització d'aquest software per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.

El curs es realitzarà en format virtual a temps real.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul.

Professorat:

Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.

 

Detalls d'organització:

El Curs d'introducció a l'Estadística Bàsica amb IBM SPSS® s'impartirà els dies 19, 21, 26, 28 d'abril, 3, 5, 10 i 12 de maig de 2021 de 10:00 a 12:00.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 15.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2021):

Concepte Quantitat Import
    No UAB UAB
Inscripció (abans del
16 d'abril)
1 assist 262,28 € 174,85 €
Inscripció (després del
16 d'abril)
1 assist 393,41 € 262,28 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució. Enviar e-mail a s.estadistica@uab.cat.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Una vegada s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Campus d'excel·lència internacional U A B