Curs de Modelització Estadística Bàsica amb IBM® SPSS®

Curs de Modelització Estadística Bàsica amb IBM® SPSS®

Presentació:

IBM® SPSS® Statistics és una potent plataforma de programari estadístic. Ofereix un conjunt de eines que permet realitzar una àmplia varietat d'anàlisis estadístiques a través dels menús del programa o via la programació amb sintaxis.

La seva facilitat d'ús, flexibilitat i adaptació fan d’IBM® SPSS® Statistics un programari accessible per a usuaris amb diferents habilitats. A més, la organització dels menús permet identificar correctament l'anàlisi a realitzar, així com l’obtenció ràpida dels resultats.

Descripció:

En aquest curs s'introdueixen els conceptes bàsics de modelització estadística. Es farà èmfasi en la implementació i interpretació dels resultats en IBM® SPSS® Statistics.

La realització d'aquest curs es farà online, via Streaming, mitjançant la plataforma Teams en sessions de dues hores diàries. Els assistents a aquest curs han de tenir accés propi al software IBM® SPSS® Statistics i a internet durant la realització del curs.

Programa del curs:

Sessió 1 i 2: Introducció a la Regressió Lineal Simple

 • Introducció
 • Ajust recta mínims quadrats
 • Inferència en regressió lineal
 • Descomposició de la variabilitat
 • El coeficient de determinació
 • Anàlisi dels residus
 • Tipus de residus
 • Transformacions
 • Valors influents

Sessió 3 i 4: ANOVA

 • Introducció
 • Informació i variabilitat
 • Descomposició de la variabilitat
 • Sumes de quadrats mitjans
 • Prova F i taula Anova
 • Separació de mitjanes
 • Ajustos per multiplicitat de contrastos

Sessió 5 i 6: Model Lineal General

 • Introducció
 • Exemple GLM
 • Interpretació de resultats
 • Regressió i GLM
 • Anova i GLM
 • Estimació de paràmetres
 • Valors pronosticats
 • Exemple Anova, Regressió i GLM
 • Validació del model
 • Altres conceptes
 • Metodologia GLM

Sessió 7 i 8: Regressió Logística

 • Introducció
 • Model de regressió logística múltiple
 • Ajust del model
 • Interpretació dels coeficients
 • Bondat de l'ajust del model

Destinataris:

El Curs de Modelització Estadística Bàsica amb IBM® SPSS® està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística, i que desitgin introduir-se en la utilització d'aquest software per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball. 

El curs es realitzarà en format virtual a temps real.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul.
Coneixements d'estadística descriptiva bàsica y del seu ús mitjançant el software SPSS, o bé, realització del Curs d'introducció a l'Estadística Bàsica amb IBM® SPSS®

Professorat:

Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.

 

Detalls d'organització:

El Curs de Modelització Estadística Bàsica amb IBM® SPSS® s'impartirà els dies 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de juliol de 2021 de 10:00 a 12:00.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 20.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2021):

Concepte Quantitat Import
    No UAB UAB
Inscripció (abans del
4 de juliol)
1 assist 262,28 € 174,85 €
Inscripció (després del
4 de juliol)
1 assist 393,41 € 262,28 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Les persones que van realitzar el Curs d'introducció a l'Estadística Bàsica amb IBM® SPSS® tindran un 15% de descompte en aquest curs.

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució. Enviar e-mail a s.estadistica@uab.cat.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Una vegada s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Campus d'excel·lència internacional U A B