Convocatòria del XX Concurs Student d'Estadística Aplicada

SEA

Podran optar al concurs tots els estudiants de grau o de màster que estiguin matriculats aquest curs 2021-22 en qualsevol universitat de l'Estat Espanyol. Data límit per a l'enviament de treballs: 4 de setembre de 2022.

Mitjançant aquest concurs, el Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona juntament amb l’Institut d’Estadística de Catalunya volen potenciar l’esperit de recerca i el gust per l’Estadística Aplicada entre els estudiants de les universitats de l’Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat de l’Estadística en l’obtenció de nous coneixements tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Els aspirants presentaran una anàlisi d’un conjunt de dades, emmarcat en un problema real, per al qual proposaran una solució. El contingut del treball ha de ser inèdit i de temàtica lliure.

Més informació: enllaç

Campus d'excel·lència internacional U A B