Grau d'Estadística Aplicada

La Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb la Universitat de Vic, ofereix el Grau en Estadística Aplicada.

El Grau en Estadística Aplicada posa l’èmfasi en la resolució de problemes reals i en la comunicació de conclusions, interactuant amb altres disciplines i potenciant-ne les capacitats metodològiques computacionals i tècniques. Els estudiants del grau desenvoluparan rigor científic, capacitat de raonament crític i estaran preparats per esdevenir professionals experts en Estadística Aplicada.

Aquest grau permet l'especialització durant el darrer curs en algun d'aquests àmbits:

  • Menció de Bioinformàtica (UVic)
  • Menció d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (UAB)
  • Menció d'Economia Financera (UAB)
  • Menció de Demografia (UAB)
  • Menció d'Indústria i Tecnologia (UVic)

A més, inclou la possibilitat de cursar pràctiques professionals. Podeu consultar més informació als següents enllaços:

Campus d'excel·lència internacional U A B