Anàlisi de fragments

Anàlisi de fragments (GeneMapper)

  • El seqüenciador automàtic permet l'anàlisi de la grandària i quantitat de fragments de DNA amplificats per PCR i marcats amb fluorescència, mitjançant el software GeneMapper.
  • Aquesta metodologia utilitza primers marcats amb els mateixos fluorocroms que s'empren en la seqüenciació de DNA. Un dels fluorocroms s'utilitza sempre com a estàndard intern. Aquest estàndard té una doble funció. Primera i més important, donar la mida i la quantitat de cada fragment de PCR, eliminant la variació entre capil·lars. Segona, com a control positiu per al anàlisi, ja que encara que la PCR falli permet al software realitzar una assignació acurada dels resultats.
  • El GeneMapper ofereix un anàlisi senzill i precís de PCRs  múltiples, doncs en una mateixa electroforesi es poden separar diferents fragments combinant grandàries i colors.

 

EQUIP

Seqüenciador ABI 3130XL

FILTRE

D, E, F, G5, Any4Dye

MOSTRES

192 mostres/dia

CAPACITAT

16 lectures simultànies

RESULTATS

 S’envien per e-mail els arxius corresponents i/o utilització del software en el Servei

 

ACTIVITAT

CONDICIONS

 

Electroforesi

Es realitza en capil·lars de 50 cm que permeten obtenir resultats en 1 o 2 hores.
Les mostres venen preparades per l'usuari i en l'SGB es desenvolupa l'electroforesis

 

Anàlisi

Software GeneMapper.

Campus d'excel·lència internacional U A B