Desenvolupament de software bioinformàtic i programació en Perl

Els workshops de programació en Perl són una introducció a les bases de la programació en general i a la programació en Perl per a aplicacions en el camp de la Bioinformàtica. Els workshops no requereixen de coneixements previs en cap llenguatge de programació. S'animarà a què ens explique-ho els vostres requeriments en aquest camp perquè s'intenti resoldre les vostres necessitats específiques. La duració recomenada és d'entre 15 i 20 hores.

PROGRAMA RECOMENAT:

 • Programació en Perl per a la resolució de problemes Bioinformàtics
  • Breu introducció a la Bioinformàtica
  • El problema de la integració de dades
  • Fonts de dades externes
  • Bases de dades locals
  • Screen scraping vs. Web services i formats estandaritzats
  • Per què Perl?
 • Estratègies de programació
 • Exemple a desenvolupar: sistema local de gestió de la informació biològica
 • El llenguatge Perl
  • Característiques
  • Eines per programar
  • Instal·lació
 • Tipus de variables en Perl
  • Variables escalars i operacions amb escalars
  • Matrius (arrays) i operacions amb matrius
  • Matrius associatives (hashes)
 • Seqüències i cadenes
  • Entrada i sortida del programa
  • Comandaments i operacions bàsiques
  • Lectura i escriptura d'arxius
 • Control de fluxe
  • Instruccions condicionals
  • Operadors
  • Bucles
 • Expressions regulars i pattern matching
  • Cerca de patrons (pattern matching)
  • Meta-caràcters
  • Extracció de patrons
  • Substitució de cadenes
 • Subrutines i mòduls
  • Subrutines
  • Mòduls (packages)
  • Referències a variables: què són i com s'utilitzen?
 • Interacció amb el sistema: execució de programes locals
 • Mòduls per Internet, Bases de dades i BioPerl
  • Mòduls de Perl: què són, on trobar-los i com instal·lar-los?
  • LWP: accés a URLs
  • DBI: connexio amb bases de dades
  • BioPerl: exemples de conversió de formats, estadístiques bàsiques, accés a bases de dades moleculars, lectura d'arxius PDB, execució remota i local de Blast i Clustal
 • Com seguir avançant
 • Aplicació de l'exemple integrador i resolució de problemes específics de cada alumne
Campus d'excel·lència internacional U A B