DNA

DNAAplicacions
 • Seqüenciació massiva:
  • Seqüenciació de novo i reseqüenciació de genomes petits
  • Seqüenciació d'amplicons
  • Metagenòmica mitjançant 16S
  • Seqüenciació d'RNA i small RNA
  • ChIP-Seq


Serveis a l’investigació:

 • Disseny de projectes de seqüenciació de DNA a petita i gran escala.
 • Preparació de mostres, execució i anàlisis de reaccions de seqüenciació de DNA.
 • Suport cientificotècnic i formació d'usuaris. Anàlisis de seqüències i accés a bases de dades.
 • Quantificació de DNA
 • RT-PCR (High Resolution Melting -HRM-)
Campus d'excel·lència internacional U A B