Microarrays

MicroarraysFonaments
 • Realitza anàlisis massius (High-troughput) basats en la hibridació d’àcids  nucleics:
  • Permet analitzar un genoma sencer en un sol experiment
  • Permet el diagnòstic de diversos patògens en un únic xip, etc.

 Aplicacions

 • Recerca de nous gens
 • Diagnòstic de malalties
 • Farmacogenòmica
 • Toxicogenòmica


Serveis ofertats

 • Fabricació de microarrays específics
 • Hibridació de xips comercials o generats pel servei
 • Lectura de xips
 • Interpretació de resultats i assessoria

 

 


Campus d'excel·lència internacional U A B