Nanodrop 1000

Nanodrop 1000

  • El NanoDrop® ND-1000 és un espectrofotòmetre d’espectre total (220-750nm) que mesura concentracions amb 1µl de mostra, amb gran exactitud i reproductibilitat. Utilitza una nova tecnologia que usa la tensió superficial per mantenir la mostra en el seu lloc i s’eliminen les cubetes de mesura. A més a més, el ND-1000 té la capacitat de mesurar mostres molt concentrades, sense necessitat de diluir-les (accepta 50X més de concentració que les mesures estàndards amb cubetes). Aquestes característiques el fan idoni pel mesurament de la concentració d’àcids nucleics i per a determinar la seva qualitat. El software calcula automàticament la concentració dels àcids nucleics seguint la relació:
  • 1 A260nm =  1 OD DNA = 50 µg/ml          
    1 A260nm =  1 OD RNA = 40 µg/ml
  • La concentració de proteïna es pot calcular per mostres a les quals els hi hem aplicat el mètode de Bradford, Pierce, Lowry, BCA o la mesura directa d'absorbància a 280 nm. En aquest darrer cas, s'assumeix la següent relació entre absorbància i concentració de proteïna:
  • 1 A280nm = 1 mg/ml          

    Tanmateix, es pot ajustar el coeficient d'extinció molar per a qualsevol proteïna. A més, l'aparell permet la conversió automàtica d'absorbància en concentració per mostres de BSA, Lisozim i IgG.

EQUIP

NANODROP

PROGRAMA

DNA, RNA, MICROARRAYS i Proteïnes

VOLUM

 1,2µl/mostra

CAPACITAT

1 mostra a la vegada

RESULTATS

 S’envien per e-mail els arxius corresponents

 

ACTIVITAT

CONDICIONS

 

Mesura en autoservei

Les mostres han d’estar en sol·lució aquosa

 

Campus d'excel·lència internacional U A B