Preus

Preus 2022
  UAB PRUAB EXTERNS
    Centres Empreses  
Seqüenciació Sanger
Reacció de seqüenciació 8.01€/reacció 10.17€/reacció 12.41€/reacció 15.16€/reacció
Electroforesi en Placa 96 206.42€/placa 96 268€/placa 96 319.3€/placa 96 389.18€/placa 96
Electroforesi en Tub 2.90€/reacció 3.76€/reacció 4.43€/reacció 5.48/reacció
Purificació de DNA columna 4.62€/reacció 5.87€/reacció 7.16€/reacció 8.71€/reacció
Purificació de DNA EXOSAP 2.90€/reacció 3.76€/reacció 4.43€/reacció 5.48€/reacció
X-terminator + Electroforesi 4.19€/reacció 5.32€/reacció 6.56€/reacció 7.92€/reacció
Altres Preu a convenir
       
Seqüenciació massiva
Preparació de biblioteques 
Nextera XT 107.51€/mostra 136.54€/mostra 166.64€/mostra 203.19/mostra
RNAseq/TruSeq 175.56€/mostra 22.54€/mostra 272.00€/mostra 331.12€/mostra
Metagenòmica 16S 52.68€/mostra 66.87€/mostra 81.71€/mostra 99.55€/mostra
smallRNA, ChIPseq i Altres serveis Preu a convenir
Run
MiSeq run 50 cicles 1053.58€/run 1337.40€/run 1631.97€/run 1991.05€/run
MiSeq run 150 cicles 1162.16€/run 1475.01€/run 1799.68€/run 2196.39€/run
MiSeq run 300 cicles 1312.67€/run 1666.37€/run 2032.98€/run 2481.28€/run
MiSeq run 500 cicles 1455.66€/run 1848.06€/run 2254.44€/run 2751.13€/run
Miseq run Nano 300 cicles 514.96€/run 653.65€/run 797.71€/run 972.95€/run
MiSeq run Nano 500 cicles 584.84€/run 741.81€/run 905.22€/run 1105.18€/run
MiSeq run 600 cicles 1869.56€/run 2373.78€/run 2896.27€/run 3533.79€/run
MiSeq run Micro 300 668.70€/run 848.24€/run 1035.30€/run 1263.22€/run
MiSeq run Micro 500 745.03€/run 946.07€/run 1153.56€/run 1407.28€/run
BaseSpace
16S Metagenòmica 54.83€/run 69.88€/run 86.01€/run 107.51€/run
SPAdes 33.33€/mostra 43.00€/mostra 53.75€/mostra 64.50€/mostra
Altres 5.38€/mostra 6.83€/mostra 8.34€/mostra 10.16€/mostra
       
Anàlisi de fragments
GeneMapper placa 96 206.42€/placa 96 268.77€/placa 96 319.30€/placa 96 389.18€/placa 96
GeneMapper tub (mínim 8 mostres) 2.90€/mostra 3.76€/mostra 4.52€/mostra 5.48€/mostra
GeneMapper tub + ROX (mínim 8 mostres) 3.41€/mostra 4.30€/mostra 5.38€/mostra 6.45€/mostra
Altres serveis d'anàlisi de fragments Preu a convenir
       
Real-Time PCR
Síntesi cDNA 11.61€/mostra 14.73€/mostra 17.95€/mostra 21.93€/mostra
PCR SYBRGREEN 3.55€/pou 4.52€/pou 5.48€/pou 6.67€/pou
RT-PCR us màquina+placa 35.48€/placa 96 45.15€/placa 96 54.94€/placa 96 65.7€/placa 96
RT-PCR anàlisi de dades 17.31€/placa 96 22.04€/placa 96 27.09€/placa 96 32.68€/placa 96
       
Quantificació d'Àcid Nucleics
Quantificació NanoDrop
1.16€/mostra
1.51€/mostra
1.83€/mostra
2.15€/mostra
Quantificació NanoDrop/Qubit Autoservei 0.13€/mostra 0.32€/mostra 0.43€/mostra 0.54€/mostra
Quantificació Qubit 3.55€/mostra 4.95€/mostra 6.02€/mostra 7.10€/mostra
       
Lab-Chip Anàlisi
Anàlisi de la qualitat de l'RNA (mínim 6 mostres) 6.56€/mostra 8.28€/mostra 10.11€/mostra 12.36€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip DNA 1000 (mínim 6 mostres) 6.56€/mostra 8.28€/mostra 10.11€/mostra 12.36€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip High Sensitivity DNA (mínim 6 mostres) 7.80€/mostra 9.91€/mostra 12.09€/mostra 14.75€/mostra
       
Altres serveis
Bioruptor Plus Autoservei 11.02€/hora 13.97/hora 17.03€/hora 20.81€/hora
Extracció i quantificació de DNA 17.74€/mostra 22.58€/mostra 27.95€/mostra 33.33€/mostra
Extracció i quantificació RNA 27.09€/mostra 34.40€/mostra 41.93€/mostra 51.60€/mostra
Termociclador (PCR) autoservei 3.66€/run 4.62€/run 5.81€/run 6.99€/run
Assessorament puntual en Genòmica i Bioinformàtica 40.85€/hora 53.75€/hora 64.50€/hora 80.63€/hora
Workshop Preu a convenir
Preus sense IVA aplicat
Campus d'excel·lència internacional U A B