Preus

Preus 2021
  UAB PRUAB EXTERNS
    Centres Empreses  
Seqüenciació Sanger
Reacció de seqüenciació 7.60€/reacció 9.65€/reacció 11.77€/reacció 14.38€/reacció
Electroforesi en Placa 96 195.84€/placa 96 255€/placa 96 302.94€/placa 96 369.24€/placa 96
Electroforesi en Tub 2.75€/reacció 3.57€/reacció 6.79€/reacció 8.26/reacció
Purificació de DNA columna 4.39€/reacció 5.57€/reacció 6.66€/reacció 8.1€/reacció
Purificació de DNA EXOSAP 2.75€/reacció 3.57€/reacció 4.2€/reacció 5.2€/reacció
X-terminator + Electroforesi 3.98€/reacció 5.05€/reacció 6.22€/reacció 7.52€/reacció
Altres Preu a convenir
       
Seqüenciació massiva
Preparació de biblioteques 
Nextera XT 102€/mostra 129.54€/mostra 158.10€/mostra 192.78/mostra
RNAseq/TruSeq 166.57€/mostra 211.14€/mostra 258.06€/mostra 314.16€/mostra
Metagenòmica 16S 49.98€/mostra 63.44€/mostra 77.52€/mostra 94.45€/mostra
smallRNA, ChIPseq i Altres serveis Preu a convenir
Run
MiSeq run 50 cicles 999.60€/run 1268.88€/run 1548.36€/run 1889.04€/run
MiSeq run 150 cicles 1102.62€/run 1399.44€/run 1707.48€/run 2083.86€/run
MiSeq run 300 cicles 1245.42€/run 1581€/run 1928.82€/run 2354.16€/run
MiSeq run 500 cicles 1381.08€/run 1753.38€/run 2138.94€/run 2610.18€/run
Miseq run Nano 300 cicles 488.58€/run 620.16€/run 756.84€/run 923.10€/run
MiSeq run Nano 500 cicles 554.88€/run 703.80€/run 858.84€/run 1048.56€/run
MiSeq run 600 cicles 1773.78€/run 2252.16€/run 2747.88€/run 3352.74€/run
MiSeq run Micro 300 634.44€/run 804.78€/run 982.26€/run 1198.50€/run
MiSeq run Micro 500 706.86€/run 897.60€/run 1094.46€/run 1335.18€/run
Anàlisi Bioinformàtica
Anàlisi Metegenòmica complet  QIIME+R 501.84€ 636.48€ 771.32€ 948.60€
Anàlisi adicional R 292.23€ 370.26€ 451.86€ 551.82€
Filtratge + assemblatge de novo de genoma petit 287.64€ 365.16€ 445.74€ 553.66€
Filtratge + assemblatge de novo de genoma víric/plasmidi 205.02€ 260.10€ 317.22€ 387.60€
Anotació gènica de novo de genoma petit 164.22€ 208.08€ 255€ 310.08€
Anotació gènica de novo de genoma víric/plasmidi 123.42€ 157.08€ 190.74€ 232.56€
El pressupost pot variar segons el nombre de mostres
Altres Preu a convenir
BaseSpace
16S Metagenòmica 52.02€/run 66.30€/run 81.60€/run 102€/run
SPAdes 31.62€/mostra 40.80€/mostra 51€/mostra 61.2€/mostra
Altres 5.1€/mostra 6.48€/mostra 7.91€/mostra 9.64€/mostra
       
Anàlisi de fragments
GeneMapper placa 96 195.84€/placa 96 255€/placa 96 302.94€/placa 96 369.24€/placa 96
GeneMapper tub (mínim 8 mostres) 2.75€/mostra 3.57€/mostra 4.28€/mostra 5.2€/mostra
GeneMapper tub + ROX (mínim 8 mostres) 3.23€/mostra 4.08€/mostra 5.10€/mostra 6.12€/mostra
Altres serveis d'anàlisi de fragments Preu a convenir
       
Real-Time PCR
Síntesi cDNA 11.02€/mostra 13.97€/mostra 17.03€/mostra 20.81€/mostra
PCR SYBRGREEN 3.37€/pou 4.28€/pou 5.2€/pou 6.32€/pou
RT-PCR us màquina+placa 33.66€/placa 96 42.84€/placa 96 52.12€/placa 96 62.42€/placa 96
RT-PCR anàlisi de dades 16.42€/placa 96 20.91€/placa 96 25.70€/placa 96 31.01€/placa 96
       
Impressio Arrays
Print (MicroGrid II) 53.37€ 103.02€ 123.62€ 154.53€
Imprimir 1-1.000 spots 2.2€/porta 3.06€/porta 3.57€/porta 4.08€/porta
Replaquejat 384 (Quad-Z 215) Preu a convenir
       
MicroArrays
Us de l'hibridador 5.41€/porta 7.14€/porta 8.16€/porta 10.20€/porta
       
Quantificació d'Àcid Nucleics
Quantificació NanoDrop
1.10€/mostra
1.43€/mostra
1.73€/mostra
2.04€/mostra
Quantificació NanoDrop/Qubit Autoservei 0.12€/mostra 0.31€/mostra 0.41€/mostra 0.51€/mostra
Quantificació Qubit 3.37€/mostra 4.69€/mostra 5.71€/mostra 6.73€/mostra
       
       
Lab-Chip Anàlisi
Anàlisi de la qualitat de l'RNA (mínim 6 mostres) 6.22€/mostra 7.85€/mostra 9.59€/mostra 11.73€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip DNA 1000 (mínim 6 mostres) 6.22€/mostra 7.85€/mostra 9.59€/mostra 11.73€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip High Sensitivity DNA (mínim 6 mostres) 7.40€/mostra 9.4€/mostra 11.47€/mostra 13.99€/mostra
       
       
Bioinformàtica
Anàlisi de dades Preu a convenir
Gestió de la informació Preu a convenir
Lloguer recursos TI Preu a convenir
       
Altres serveis
Bioruptor Plus Autoservei 11.02€/hora 13.97/hora 17.03€/hora 20.81€/hora
Extracció i quantificació de DNA 16.83€/mostra 21.42€/mostra 26.52€/mostra 31.62€/mostra
Extracció i quantificació RNA 25.70€/mostra 32.64€/mostra 39.78€/mostra 48.96€/mostra
Termociclador (PCR) autoservei 3.47€/run 4.39€/run 5.51€/run 6.63€/run
Assessorament puntual en Genòmica i Bioinformàtica 38.76€/hora 51€/hora 61.2€/hora 76.50€/hora
Workshop Preu a convenir
Preus sense IVA aplicat
Campus d'excel·lència internacional U A B