Qubit

Qubit

  • El Qubit és un espectrofotòmetre que utilitza fluorocroms específcs per a mesurar àcids nucleics i proteïnes. A diferència del Nanodrop, el Qubit permet la quantificació de cadena simple o doble de DNA, la qual cosa fa que la mesura sigui molt més acurada. Les mesures al Qubit necessiten d'una preparació prèvia de la mostra i de l'elaboració d'una recta patró. Tots els components necessaris són facilitats als kits disponibles:
  • dsDNA HS Assay: 0.2–100 ng
  • dsDNA BR Assay: 2–1000 ng
  • ssDNA Assay:       1–200 ng
  • RNA Assay:           5–100 ng
  • RNA BR Assay:     20–1000 ng
  • Protein Assay:       0.25–5 µg
  • Cal considerar en els assajos de DNA de doble cadena que la concentració mesurada al Nanodrop pot arribar a ser fins a 10 vegades superior que la mesurada al Qubit. Per tant, s'ha de tenir en compte aquest efecte a l'hora de mesurar la concentració d'una mostra.
  • El SGB disposa rutinàrament del kit dsDNA HS Assay. Si els usuaris volen utilitzar-ne un altre, cal que l'adquireixin.

EQUIP

QUBIT

PROGRAMA

DNA, RNA i Proteïnes

VOLUM

 1-20 µl/mostra

CAPACITAT

1 mostra a la vegada

RESULTATS

 Els usuaris s'anoten els resultats obtinguts o els poden rebre per e-mail

 

ACTIVITAT

CONDICIONS

 

Mesura en autoservei

Les mostres han d’estar en sol·lució aquosa

 

Campus d'excel·lència internacional U A B