Serveis ofertats

Serveis Ofertats

 

Oferim diferents tipus de serveis:

1) Col·laboració en projectes de I+D de Biologia Molecular

2) Assessorament i Formació en les àrees de coneixement del Servei

3) Autoservei de part de l'equipament del Servei

4) Analítiques puntuals de mostres de DNA, RNA i de Microarrays

5) Anàlisi bioinformàtica de dades genòmiques

6) Serveis integrats de Biologia Molecular, Genòmica i Bioinformàtica

 

Campus d'excel·lència internacional U A B