Grau de satisfacció global dels usuaris segons la enquesta de satisfacció d'Octubre 2020

Grado de satisfacción global de los usuarios según la encuesta de satisfacción de Octubre 2020

Overall degree of user satisfaction according to the October 2020 satisfaction survey

 

 

 

Labchip primingLabchip priming

Campus d'excel·lència internacional U A B