Compostos orgànics

Sistema per anàlisis moleculars de d13C, d15N i d/H (i.e. anàlisis d'isòtops en compostos específics):

- Cromatògraf de gasos model TRACE GC ULTRA amb injectors split/splitless i PTV, control digital de pressió i flux i detector d'ionització de flama (FID).

- Interfície Finnigan GC/C-III .

  1. Per d13C i d15N, converteix l'eluent orgànic del GC en CO2 i N2 amb un micro forn d'oxidació combustió i un forn de reducció. L'aigua produïda en la combustió és eliminada per un separador de fase no criogènic. L'acoblament amb l'espectròmetre de masses es realitza amb un "open split". Per mesures de N2, el CO2 s'elimina quantitativament amb una trampa freda en línea.
  2. Per dD empra un reactor per conversió termoquímica (TC) de les substàncies eluïdes en el GC

El reactor termoquímic pot situar-se en paral·lel amb el forn d'oxidació estàndard de la interfície Finnigan GC/C-III.

Campus d'excel·lència internacional U A B