Carbonats

Sistema per l'anàlisi de d13C i d18O en carbonats:

El Kiel IV Carbonate Device disposa d'una cambra de reacció termostatada on les mostres de carbonat s'ataquen amb àcid fosfòric per a produir CO2, que és analitzat en l'espectròmetre MAT 253 en mode "dual inlet". 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B