Aigües

Sistema per l'anàlisi d'aigües i mostres gasoses (anàlisi de headspace):

El dispositiu GasBench II, acoblat al MAT253 en flux continu, permet la determinació de:

- D/H i d18O en aigües,

- d13C i d18O del carboni inorgànic dissolt (DIC) en aigua. 

- d13C i d15N en aire.

Campus d'excel·lència internacional U A B