Equipaments

El laboratori té dos espectròmetres de masses de relacions isotòpiques (Thermo), que s'acoblen a diferents instruments en funció de les analítiques a realitzar.

- Espectròmetre de Masses de Relacions Isotòpiques DELTA V Advantage:

  1. Acoblat a un analitzador elemental (Flash1112, Thermo) per a l'anàlisi de mostres completes ("Bulk analysis") mitjançant una interfície Conflo III per a la determinació de d13C i d15N (combustió) o dD i d18O (conversió a alta temperatura) .
  2. Acoblat a un cromatògraf de gasos (Trace GC Ultra, Thermo) per a l'anàlisi de compostos orgànics específics (CSIA), mitjançant una interfície Combustion GC-C III per a la determinació de d13C (combustió) o dD (conversió a alta temperatura).

 

- Espectròmetre de Masses de Relacions Isotòpiques MAT 253:

  1. Acoblat a un dispositiu de tractament àcid Kiel Device IV (Thermo) per a la determinació de d13C en carbonats.
  2. Acoblat a un dispositiu d'introducció de mostres gasoses GasBench II (Thermo) per a la determinació de d13C, dD i d18O en gasos provinents de mostres gasoses o líquides (aigües, etc).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B