El LaMPES és un Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) en l'entorn de les TIC dins del CER CAIAC.

Campus d'excel·lència internacional U A B