Serveis que s’ofereixen

 1. Lloguer d'espai i equips per a treballar amb microorganismes patògens de transmissió alimentaria de nivell de risc 3 (LBA) segons el que s’estableix al Reial Decret 664/1997.
  • S’ofereix l'ús de l'espai, amb les mesures de contenció corresponents, als Laboratorios o empreses que hagin de realitzar treballs experimentals que impliquin l’ús de microorganismes patògens de transmissió alimentaria que requereixin de fins a un nivell 3 de contenció.
  • Les tarifes oficials per l'ús dels espais i dels equipaments del laboratori han estat aprovades per la junta de govern de la UAB i es poden consultar al següent document, tot i que es recomana contactar amb el responsable de la instal·lació per concretar-les en funció de les condicions d’ús (arturxavier.roig@uab.cat)
 2. Assessorament i realització de:
  • Disseny i realització d'assajos amb microorganismes patògens (challenge test) per a la validació de tecnologies i processos per a la industria alimentaria o per a finalitats experimentals
  • Determinació de la vida útil potencial d’aliments basats en criteris de seguretat microbiològica segons el que estableix el Reglament 2073/2005
  • Assajos d'eficàcia de productes microbicides per la indústria alimentària
  • Validació de mètodes ràpids de detecció i quantificació de microorganismes patògens de transmissió alimentària

Per demanar un pressupost per alguna d’aquestes activitats, podeu contactar amb el responsable del laboratori (arturxavier.roig@uab.cat)

Campus d'excel·lència internacional U A B