El Laboratori de Bioseguretat Alimentaria (LBA) és un Servei que ofereix un espai que permet el treball amb microorganismes patògens de transmissió alimentària que precisen d’un nivell de contenció 3 segons el que s’estableix al Reial Decret 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball
(enllaç: https://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/...).

Aquest espai va ser creat per donar suport a la recerca en matèria de seguretat alimentaria que es desenvolupa al Centre Especial de Recerca-Planta de Tecnologia dels Aliments i al Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària del a UAB. Aquest equipament es va constituir com a servei l’any 2010, per poder oferir-lo també a la resta de Departaments i Centres de Recerca de la Universitat Autònoma, així com a usuaris externs a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Campus d'excel·lència internacional U A B