Formació

21 anys de formacióLa docència és una de les tasques que el LIGIT ve desenvolupant des de gairebé els seus inicis. Aquesta ha anat dirigida a quatre grans grups diferenciats d'alumnat.

D'una banda, i des de l'any 1997, es realitza el Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, primer amb una periodització bianual i, des del curs acadèmic 2001-2002, anualment. Aquest curs d'especialització va dirigit a tots els llicenciats, enginyers superiors i arquitectes o equivalent que mostren interès per professionalitzar-se en el món de les tecnologies de la informació geogràfica. També és obert a certes enginyeries tècniques com són les d'agricultura, forests, topografia o informàtica. A les darreres edicions, de les 15 places que ofereix el Màster més de la meitat han estat per a alumnes procedents de fora de les terres catalanes, fins i tot de països europeus i llatinoamericans amb el que es pot parlar d'un Màster amb projecció internacional.

Els cursos a mida van dirigits a les institucions públiques i a empreses que volen dotar al seu personal de diferents graus d'especialització en la utilització dels seus recursos en programari de sistemes d'informació geogràfica, així com en l'organització interna d'aquesta informació per tal de realitzar una explotació de les bases de dades més acurada i productiva.

La formació continuada va dirigida tant als nous llicenciats com als professionals que volen adquirir destresa en la utilització del programari SIG actual. El LIGIT ve oferint aquest tipus de formació des dels primers anys de funcionament del laboratori, i es diferencien dos etapes: fins al 2006, amb l'oferiment de cursos de formació en programari específic, que en les darreres edicions van ser impartits en col·laboració amb algunes associacions com és el cas del Col·legi de Geògrafs; a partir del 2006 el LIGIT organitza un nou programa de cursos de formació continuada amb programes renovats i objectius renovats.

El LIGIT ha col·laborat en alguns projectes de cooperació internacional en la vessant de formació en tecnologies de la informació geogràfica. La seva contribució ha permès la posada en marxa de grups de treball especialitzats en la gestió i l'anàlisi amb sistemes d'informació geogràfica en països en vies de desenvolupament.

Campus d'excel·lència internacional U A B