Objectius

 alt=Objectius

Des de la seva constitució com a Servei Cientificotècnic (S2) a l'octubre de 1994, tot i que l'origen es remunta a l'any 1987 com a servei intern del Departament de Geografia, el LIGIT s'ha establert com un servei tant a la comunitat universitària com a la resta d'institucions i empreses amb interessos en el món dels sistemes d'informació geogràfica (SIG) i el tractament de la informació geogràfica (IG) o geoinformació. Els principals objectius del servei son:

1. Suport a la recerca: es desenvolupa a través de l'assessorament i orientació als professors/investigadors i a alumnes de tercer cicle de la comunitat UAB, interessats en el disseny, desenvolupament i implementació de serveis, sistemes i aplicacions de les tecnologies de la informació geoespacials (TIG).

2. Transferència de coneixements i difusió de les TIG: complementa les tasques de suport a través de programes de formació especialitzada i aplicada sobre l’ús i desplegament dels SIG. La formació es realitza, d’una banda, a través de la programació de cursos oberts per a professionals i estudiants en general. D’altra, s'ofereixen cursos a mida per a institucions i empreses. També organitza tallers de difusió de les TIG orientats a estudiants de secundària (Escolab, Programa Argó), acostant la disciplina de la Geografia i els SIG als futurs universitaris. En el capítol de formació de postgrau, el Servei també acull el Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, màster en Geoinformació. El personal del servei participa activament en l’organització del programa, en la docència i també, la part més important, en la tutoria dels projectes finals de màster, on es realitza una important tasca de transferència tecnològica i de coneixements.

3. Transferència tecnològica i innovació: a través de la col·laboració amb institucions i empreses externes a la UAB per a dur a terme projectes que permeten una millora en la utilització dels seus recursos de consulta, gestió i anàlisi territorial a través dels SIG, alhora que implica una transferència de coneixements cap a la societat i viceversa, és a dir, augmenta el know-how dels tècnics del Servei, repercutint en una millora de l'objectiu principal, el suport a la recerca.

4. Gestió operativa de la llicència campus del programari SIG: oferint a tota la comunitat UAB la nostra experiència i coneixement específic per permetre l’accés i ús d’aquesta tecnologia en els àmbits de la docència, recerca i administració/gestió de la pròpia universitat.

Campus d'excel·lència internacional U A B