Presentació

El Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT)

Situat a la facultat de Filosofia i Lletres, el LIGIT es dedica, principalment, al tractament informàtic de la informació geogràfica (tant cartogràfica com alfanumèrica). La seva tasca consisteix en produir informació del territori i organitzar-la en sistemes d'informació geogràfica (bases de dades que contenen tant la informació temàtica com la definició geomètrica dels components) per tal de facilitar la consulta, gestió i anàlisi territorial.

Bàsicament, el LIGIT realitza tres tipus d’activitats diferents:
 

  1. Dóna suport a la recerca: posant a l'abast dels usuaris de recerca de la UAB (estudiants de segon i tercer cicle i professors/investigadors) diferents mitjans, com són programes informàtics especialitzats, programes professionals, serveis específics (escànners de gran format, plotters, etc.), facilitant dades i proporcionant coneixement i assessorament dins el món dels sistemes d'informació geogràfica.
  2. Realitza projectes de desenvolupament de tecnologies de la informació geogràfica mitjançant convenis i contractes amb empreses i institucions externes, de les que la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona en són alguns exemples.
  3. Proporciona formació específica en el seu camp a través d'una oferta de formació continuada, realitzant cursos a mida i postgraus .
Campus d'excel·lència internacional U A B