Projectes

21 anys de projectesEl LIGIT realitza projectes de temàtiques diverses relacionades amb els sistemes d'informació i la cartografia.

- Serveis d'assessorament i consultoria per a l'anàlisi de necessitats i procés d'implantació de sistemes d'informació geogràfica en institucions o empreses.

- Elaboració de bases cartogràfiques digitals a mida i adaptació o reestructuració de cartografia digital segons les necessitats particulars d'institucions o empreses. Serveis d'actualització de cartografia digital.

- Georeferenciació de dades temàtiques i integració de bases de dades alfanumèriques amb bases cartogràfiques digitals.

- Elaboració de models digitals de terreny i la seva representació en tres dimensions.

- Anàlisi i tractament d'imatges de satèl·lit (teledetecció).

- Elaboració de cartografia temàtica per procediments digitals. Disseny i producció de documents cartogràfics per a edició i publicació, mitjançant procediments enterament digitals (producció i tractament de la informació, disseny i maquetació dels documents, separació de colors, preparació de fitxers per a l'obtenció de fotolits).

- Realització d'estudis d'anàlisi i planificació del territori, de gestió de recursos naturals i d'avaluació d'impactes ambientals, mitjançant l'aplicació dels sistemes d'informació geogràfica i la teledetecció.

- Disseny i programació d'aplicacions a mida dels sistemes d'informació geogràfica en entorns locals, distribuïts (aplicacions client/servidor), web (aplicacions Internet/Intranet de cartografia interactiva) o adaptats per a la publicació i distribució de dades cartogràfiques en cd-rom.

Campus d'excel·lència internacional U A B