Tarifes

Tarifes internes (personal UAB)

El sistema de tarifes aprovat per l'any 2014, segons acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB en sessió de 19 de desembre de 2013, aplica els següents preus de servei als usuaris interns, procedents dels grups de recerca UAB o a qualsevol investigador UAB. Aquesta tarifa també és aplicable als investigadors dels centres i instituts que formen part del Parc de Recerca de la UAB i entitats hospitalàries associades amb un conveni específic de mutu reconeixement i reciprocitat.

Per a veure les tarifes corresponents als usuaris d'altres entitats vinculades amb la UAB (PRUAB, i altres entitats adherides al UABCEI) heu de consultar les TARIFES MIXTES. Per a la resta d'entitats públiques o privades no vinculades a la UAB, consultar les TARIFES EXTERNES.

 

Impressió

Concepte
Mida paper
Tipus paper
Preu/unitat
 Impressió en color
A0
normal
14,00
 Impressió en color
A1
normal
11,00
 Impressió en color
A2
normal
8,50
 Impressió en color
A3
normal
6,00
 Impressió en color
A0
fotogràfic
20,00
 Impressió en color
A1
fotogràfic
15,00
 Impressió en color
A2
fotogràfic
11,00
 Impressió en color
A3
fotogràfic
8,00
   
 

Escanejat

Mida paper
Preu/unitat
A0
12,00
A1
10,30
A2
9,60
A3
9,30
Suport CD
2,60
Suport DVD
3,30
   
 

Utilització d'equips informàtics

Preu/hora
1,60
   
 

Lloguer de l'aula

Preu/hora
20,00
   
 

Ús de llicències de programari específic

Concepte
Preu/hora
Ús de llicència de programari específic
0,95
Instal·lació de programari (suport tècnic)
31,00
   
 

Realització de treballs

Concepte
Preu/hora*
Realització de projectes, suport i asssessorament
31,00
*Per a projectes de mitja i llarga durada sol·licitar pressupost específic
   
 

Allotjament d'aplicacions i serveis de mapes web en servidor dedicat

Concepte
Preu/mes
Allotjament d'aplicacions i serveis de mapes web
74,20
   
 

Serveis de formació

Concepte
Tipus
Unitat
Preu
 Seminaris / Taller transferència de coneixements
Bàsic (20 hores)
1 plaça
100,00
 Seminaris / Taller transferència de coneixements
Avançat (25 hores)
1 plaça
150,00
 Seminaris / Taller transferència de coneixements
Programació (30 hores)
1 plaça
175,00
 Formació continuada (programada)
Bàsic (20 hores)
1 plaça
165,00
 Formació continuada (programada)
Avançat (25 hores)
1 plaça
230,00
 Formació continuada (programada)
Programació (30 hores)
1 plaça
266,00
 Formació a mida
Encàrrec curs bàsic
1 hora
97,00
 Formació a mida
Encàrrec curs avançat
1 hora
115,00
 Formació a mida
Encàrrec curs programació
1 hora
140,00
   
 
Campus d'excel·lència internacional U A B