Aparells

 

Maxwell® Rapid Sample Concentrator (RSC)

El Maxwell® Rapid Sample Concentrator (RSC) és una plataforma per purificar automàticament àcids nucleics de gran varietat de tipus de mostres. El mètode de purificació llisa la mostra i l'àcid nucleic s'uneix a partícules paramagnètiques. Té capacitat per a purificar des d'1 fins a 16 mostres  simultàniament i el procés només triga 51 minuts.

L'aparell és controlat per una Tableta. L'instrument compta amb un Fluorímetre Quantus™.

  

 

 

 

 Digital PCR

Correspon a la tercera generació de PCR. Mitjantçant la utilització de sondes TaqMan o Marcadors fluorescents no covalents (Eva Green) permet la detecció específica de Mutacions gèniques de molt baixa freqüència. Copy Number Variation. Expressió gènica. Detecció microRNA’s. Determinació càrrega vírica.Podeu visitar la plana web de Bio-Rad per a tenir una idea més acurada del seu funcionament

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qwma-1Ek-Y4

 

 

qPCR (quantitative PCR) 96/384 wells

Els termocicladors C1000 Touch combinats amb els mòduls òptics de reacció CFX96 o CFX384 permeten treballar amb tubs de 0.2 ml, plaques de 96 pous o 384 pous de manera senzilla, precisa i eficient per experiments de PCR quantitativa de mostres marcades amb SYBR o sondes tipus TaqMan, Scorpion, .... . Aquest sistema combina una avançada tecnologia òptica de sis canals amb un precís control tèrmic. Al seu monitor LCD a temps real es van generant carreres i rectes. Tot plegat acompanayat d'un senzill però potent software per facilitar l'anàlsi dels resultats dels vostres experiments d'expressió gènica.

 

 

  

Experion   (Electroforesi microfluídica)

Equip d’electroforesis d’àcids nucleïcs (DNA y RNA) i proteïnes que utilitza la tecnologia LabChip (Caliper Life Sciences). Permet realitzar, en 20 minuts, la separació de fins a 12 mostres de RNA (11 en el cas de DNA) sent necessàri només 1 µl de mostra i un mínim d’intervenció manual per part de l'usuari. Els resultats es presenten en un electroferograma i el seu corresponent gel virtual.

 

 

  

 

 

 

Fluorímetre Varian Cary Eclipse

 

Aquest aparell s’utilitza exclusivament per a la detecció i quantificació de mostres fluorescents en dissolució. Incorpora un bloc tèrmic multicubeta (fins a 4 mostres) amb sistema Peltier que permet fer rampes de temperatura, així com mesurar la temperatura real de la mostra en diferents moments.

 

 

 

Picture12.png

 

 

Spark (TECAN)

Aquest lector de plaques multimode es poden fer mesures d’absorbància, fluorescència i quimioluminescència. L'Spark funciona amb filtres i/o monocromadors i permet la realització d'espectres d'absorció i espectres de fluorescència. Aquest equip també permet fer mesures de polarització de fluorescència (anisotropia de fluorescència), fluorescència en temps resolt (TRF) o Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET). 

Tanmateix, permet fer quimioluminescència espectral puguent-se detectar 2 marcadors quimioluminescents simultàniament. L'Spark permet fer cinètiques amb agitació a tempratures fins a 45ºC i disposa d'un mòdul específic per evitar l'evaporació de la mostra,   Admet plaques de 96 o 384 pous i el software específic de l’aparell permet dissenyar diferents protocols de treball que donen gran versatilitat i estalvien molt temps al poder-se automatitzar gran part del procés.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanodrop 2000

Aquest aparell és un espectrofotòmetre ultraviolat-visible que permet realitzar una anàlisi precisa de mostres d’àcids nucleïcs (DNA, RNA), àcids nucleïcs marcats, proteïnes, proteïnes marcades, així com cultius cel·lulars. El seu funcinament és molt atractiu ja que no és necessari’utilitzar cubetes i només cal col·locar una gota d’entre 1 i 2 µl de mostra al pedestal de l'aparell i aquest pren automàticament la mesura en pocs segons.

 

 

 

 

 

 

 

Molecular Imager Gel and Chemi Doc XRS

Majoritàriament utilitzat per a la digitalització i quantificació de mostres marcades amb fluorescència, sobretot DNA en gels d’agarosa. Aquest equip està compost per una cambra fosca, una càmera CCD de 1.4 megapixels (1360x1024) de 12 bit amb un rang dinàmic de 3 ordres de magnitud (4096 nivells de grisos), i un transil·luminador de llum ultraviolada de 25x26 cm capaç d’excitar fluoròfors a 254, 302 y 365 nm, incloent bromur d’etidi, SYPRO® Ruby, SYBR® Green, etc. En la seva varietat Chemi Doc es munta una càmara CCD de 1.44 megapixel d’alta sensibilitat que incorpora un sistema de refrigeració per Peltier que manté la temperatura del xip CCD a -50ºC, el que permet reduir de manera important el soroll de fons.

 

 

  

 

 

 

Escàner GS - 800

Adequat per a la digitalització i posterior quantificació de gels de proteïnes, "blots" tenyits amb marcadors colorimètrics, així com per a films autoradiogràfics. La digitalització es realitza per mitjà d’una càmera CCD de color que permet escanejar en vermell, verd o blau amb una resolució de fins 36.3 µm i un rang dinàmic entre 0 y 3.0 OD (12 bit, 4096 nivells de grisos). Compta amb un sistema automàtic de calibració per a que la quantificació sigui més precisa i també està segellat hermèticament per a poder treballar directament amb mostres humides.

 

  

 

ChemiDoc MPChemidoc MP

Aquest sistema de captació d’imatges d’alta sensibilitat ens permet obtenir fotografies de blots quimioluminescents o blots marcats amb anticossos amb fluorescència infraroja. El sistema permet fer detecció fluorescent múltiplex (fins a 3 marcatges simultanis) en la mateixa membrana, eliminant la necessita d’stripping, disminuint l’error experimental incrementant la precisió i reproductibilitat dels resultats.

El sistema també ens permet adquirir fotografies d’alta resolució i sensibilitat de gels fluorescents i/o colorimètrics, tenyits amb els marcadors visibles o fluorescents més habituals (Coomassie, Red Safe, SYBR safe,...).

Les imatges obtingudes poden ser exportades i analitzades amb el programari lliure ImageLab.

 

 

 

 

 

Microscopi Leica DRMB

Aquest microscopi permet treballar amb camp clar, contrast de fases, camp fosc i epifluorescència. Es poden realitzar fotomicrografies gràcies a la càmera CCD Leica DC 200 que té instal·lada que permet adquirir imatges d'elevada resolució tant en fluorescència com en les altres tècniques microscòpiques. L’equip està connectat a un ordinador amb un software que dóna la possibilitat de captar imatges, així com realitzar varis processaments i anàlisis de la imatge obtinguda que dependrà de la tècnica d’il·luminació emprada.

 

 

 

 

Espectropolarímetre CD J-815 (JASCO)prodcut-image

Amb aquest aparell de dicroïsme circular (CD) podem mesurar les diferències en l’absorció de llum polaritzada levògira versus llum polaritzada dextrògira que sorgeixen a causa de l’asimetria estructural de les molècules objecte d'estudi i degudes a canvis en el seu entorn que poden modificar la seva estructura. Aquesta tecnologia és especialment útil per a l'estudi estructural de peptids i proteïnes en disolució i veure la seva estabilitat davant canvis de pH, temperatura, agents desnaturalitzants,...

Campus d'excel·lència internacional U A B