Inicio

El Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB) de la UAB és la  unitat tecnològica de Suport a la Recerca dels Serveis Cientificotècnis que engloba els equipaments i recursos humans necessaris per aplicar les tècniques analítiques i d'anàlisi d'imatge que actualment són més habituals en l’àrea de la Bioquímica i Biologia Molecular.

Tanmateix, el LLEB està a disposició de tots els Departaments i Instituts de la UAB així com centres públics o empreses privades d’àrees afins a la Bioquímica i la Biologia Molecular.

El principal objectiu d’aquest Servei és donar suport de qualitat a la recerca científica i facilitar l'ús de les diferents tècniques disponibles a tots el seus usuaris.

L’any 2012, el LLEB es va constituir com a Servei Científicotècnic de la UAB i en la actualitat ha esdevenint una unitat tecnològica dels Serveis Cientificotècnics, regint-se pel reglament dels Serveis Cientificotècnics aprovat pel Consell de Govern de la UAB (16 de setembre de 2020)

Des de gener del 2013 i a l’igual que la resta de les unitat tecnològiques que conformen els Serveis Cientificotècnics de la UAB, el LLEB està implementant un Sistema de Gestió de Qualitat per garantir el bon funcionament dels equipaments del que disposa.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B