Serveis

El Laboratorio de Luminiscencia i Espectroscòpia de Biomolèculas ( LLEB) de la Universitat Autónoma de Barcelona ( UAB ) ofereix els següents serveis:

 

- PCR, q PCR i Droplet Digital PCR (ddPCR)

- Obtenció i anàlisi de fotografies de gels d’àcids nucleics o proteïnes, amb marcadors

- Obtenció i anàlisi de western blots, amb marcadors

- Obtenció i anàlisi de fotografies de mostres biològiques per microscòpia òptica, amb marcadors

- Anàlisi de mostres en dissolució: fluorescents, fosforescents, quimioluminescents

- Sistema automatitzat d'extracció d'àcids nucleics (DNA i RNA)

- Electroforesi microfluídica per a àcids nucleics i proteïnes

- Obtenció i anàlisi d’espectres de fluorescència de mostres sòlides o en dissolució

- Obtenció i anàlsi d'espectres de dicroïsme circular de mostres en dissolució

- Fungibles i reactius per PCR i qPCR

- Formació en PCR, qPCR i ddPCR

- Impressions de treballs en B/N i color en DINA4

Campus d'excel·lència internacional U A B