L’objectiu principal és el de posar els nostres serveis de caracterització de sistemes, i la nostra expertesa, a l’abast dels laboratoris de R+D+i de diversos sectors industrials com el farmacèutic, metal·lúrgic, reciclatge..., així com al servei d’investigadors del sector públic.

Els serveis que s’ofereixen són els següents:

  • Caracterització tèrmica de materials: anàlisi calorimètrica diferencial (DSC); anàlisi termogravimètrica (TGA); anàlisi dilatomètrica; microscòpia òptica
  • Caracterització mecànica de materials: Nano, micro i macro duresa; mòdul d’elasticitat
  • Caracterització magnètica: magnetometria de mostra vibrant (VSM); termomagnetometria (TGM)
  • Estudis de corrosió: corbes de polarització potencio-dinàmica
  • Metal·lització de petites peces
  • Tractaments tèrmics de petites peces en atmosfera controlada
  • Molturació i barreja de mostres en atmosfera controlada

 

 

Actualitat

Campus d'excel·lència internacional U A B