Equipament científic i tècnic

 • Equip d'anàlisi calorimètrica diferencial (2): DSC7 i DSC8000 de Perkin Elmer.
 • Equip d'anàlisi termogravimètrica (2): TGA7 de Perkin Elmer
 • Equip d'anàlisi dilatomètrica Netzsch
 • Microscopi òptic (Zeiss) amb platina d'escalfament (Linkam)
 • Nanoindentadors (3): Anton Paar, MTS, UMIS
 • Equip de microduresa Anton Paar
 • Duròmetre Vickers
 • Equip d'ultrasons pols-eco Olympus
 • Magnetòmetre de mostra vibrant VSM Oxford
 • Equip Potenciostat / galvanostat Autolab (2)
 • Forns per a tractaments tèrmics: Carbolite (2) i Lenton (2)
 • Molins planetaris Fritsch (2)
 • Molí de boles Spex
Campus d'excel·lència internacional U A B