Acreditació ENAC

El LREC està acreditat per l'ENAC segons les normes internacionals UNE-EN ISO/IEC 17025 i UNE-EN ISO 15195 per a la mesura per espectrometria d'absorció molecular, seguint els procediments de mesura de referència primaris de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), d’enzims d’interès clínic.

Campus d'excel·lència internacional U A B