Altres activitats científiques

El nostre Servei realitza també:

  • Establiment de convenis de col·laboració amb empreses del diagnòstic in vitro d’Espanya i d’altres països, amb centres públics i privats, i grups de recerca interessats en les nostres activitats.
  • Validació de procediments de mesura y sistemes analítics comercials.
  • Estimació de la commutabilitat de materials comercials de calibratge i control.
Campus d'excel·lència internacional U A B