Caracterització de materials

Podem caracteritzar materials en el següents supòsits:

  • Caracterització de nous materials de referència: estudis de homogeneïtat, estabilitat i commutabilitat (en col·laboració amb el JRC).
  • Assignació i certificació de valors de concentració catalítica als materials de referència desenvolupats mitjançant campanyes de certificació entre laboratoris (en col·laboració amb el JRC).
  • Assignació de valors traçables de concentració catalítica als calibradors interns dels fabricants del diagnòstic in vitro, facilitant així el seu acompliment amb la Directiva Europea de diagnòstic in vitro 2017/746.
  • Assignació de valors traçables de concentració catalítica als materials de control de programes nacionals o comercials d’avaluació externa de la qualitat i control intern de la qualitat, facilitant així el canvi del concepte “valor mètode dependent” pel de “valor mètode de referència” i l’acompliment amb la norma ISO/IEC 17043.
  •  

Campus d'excel·lència internacional U A B