Ressenya històrica

El Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC) del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB es va crear l’any 2005, i està reconegut com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) i com a Grup de Recerca Singular. El laboratori es va crear amb l’objectiu de col·laborar amb les organitzacions internacionals d’estandardització en el desenvolupament de procediments de mesura de referència i de materials de referència per enzims en l’àmbit del laboratori clínic.

El LREC va ser acreditat per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)  l’11 d’abril de 2008 com a laboratori de calibratge per a la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge” (acreditació no. 639/LE1254).

El 5 de març de 2010 aconseguí l’acreditació com a laboratori de referència per la norma internacional UNE-EN ISO 15195:2004 “Medicina de laboratori. Requisits per als laboratoris de mesura de referència” (acreditació no. 195/LC10.141), essent el primer i únic laboratori acreditat a Espanya per aquesta norma i un dels primers d’Europa (publicació revista ENAC).

El LREC es proveïdor, des de gener de 2009, de serveis de referència del Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM). Aquest comitè es va crear per ajudar als fabricants de la indústria del diagnòstic in vitro a complir amb els requisits de la Directiva Europea 98/79/CE. El LREC és l’únic laboratori d’Espanya reconegut pel JCTLM i un dels 11 existents a nivell mundial que proporcionen serveis de referència d'enzims.

Campus d'excel·lència internacional U A B