Enlaces

• Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC)
https://www.acclc.cat/ca

• Biocat
https://www.biocat.cat/

• Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
https://www.clsi.org

• European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)
https://eflm.eu/

• Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
https://www.enac.es/web/enac/inicio

• IFCC-DGKL-RELA, programa d’avaluació externa de la qualitat per laboratoris de referència amb els resultats dels diferents programes anuals
https://www.dgkl-rfb.de:81/

• International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)
https://www.ifcc.org/

• Joint Research Centre (JRC)
https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials

• International Organization for Standardization (ISO)
https://www.iso.org

• Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM), base  de dades de procediments de mesura de referència, materials de referència i laboratoris de referència
https://www.bipm.org/jctlm/

• Secció Catalana de Metrologia
https://www.scmetro-sct.cat/

• Serveis Cientificotècnics de la UAB
https://www.uab.es/serveis-cientifico-tecnics/

• Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC)
https://www.seqc.es/

Campus d'excel·lència internacional U A B