Les activitats del Laboratori de Simulació de Dinàmiques
Socio-Històriques (LSDS-UAB) arriben a la seva fi.

Aquest espai web es mantindrà accesible, però sense actualitzacions, en mode arxiu
a partir de Novembre de 2019 i fins al seu tancament definitiu degut a raons tècniques.

Moltes gràcies a tothom que ha col·laborat ajudant-nos
-des de 2010- a fer que la simulació social sigui millor coneguda
com a una aproximació sólida de  recerca en Ciències Socials.

Per informació addicional, contactar amb Miguel.Quesada@uab.cat

El Laboratori de simulació de dinàmiques socio-històriques (LSDS) de la UAB té com a objectiu fer difusió, promoure i coordinar les activitats que es porten a terme a la UAB relacionades amb la simulació computacional de sistemes socials. Igualment, ofereix serveis d'assessorament i formació a organismes públics i privats implicats en recerca i gestió que puguessin utilitzar metodologies de simulació o experimentació en entorns socials virtuals.

"Quina metodologia podriem adoptar els científics socials si poguéssim començar de nou?... Estem vivint diverses revolucions simultànies en les Ciències Socials: grans bases de dades, experiments amb subjectes humans, anàlisi de xarxes i un creixement exponencial de maquinari i programari informàtic. Cadascuna d'aquestes té el potencial d'alterar les metodologies emprades pels científics socials fins ara i, juntes, tenen el potencial de revolucionar el que fem. Però encara ensenyem als estudiants sobre actors racionals, econometria basada en dades agregades (en comptes de micro-dades), equilibris, interaccions completes (sense xarxes), i com fer càlculs analítics amb llapiç i paper. En aquesta xerrada em pregunto, si poguessim començar ara de nou ens preocupariem pels equilibris de Nash, per la informació perfecta, pel coneixement comú, pels mercats sense friccions, i tot això?. Si existeix un fonament alternatiu per a la teoria social, quines són les barreres per a la seva adopció avui? En concret, podrien uns agents heterogenis, relativament simples, que interactuen directament entre ells a través de xarxes o espais, allunyats de l'equilibri, servir com a fonament alternatiu d'una Ciència Social moderna i computacional?".

(Robert Axtell, Keynote Talk at Santa Fe CSSSA, Oct. 2015)

Short UAB video presentation (in catalan)

LSDS_videoINTRO_2012_cat_1.png

 

Campus d'excel·lència internacional U A B