Other

Estudiant en pràctiques profesionals 2012-2013
Altres
Estudiant en pràctiques profesionals 2014-2015
Altres
Estudiant en Pràctiques Professionals 2015-2016
Altres
Estudiant en Pràctiques professionals 2016-2017
Altres
Estudiant en pràctiques professionals 2017-2018
Altres
Estudiant en práctiques professionals EUTDH: Conferencia SSC'2014
Altres
Estudiant en práctiques professionals EUTDH: Conferencia SSC'2014
Altres
Campus d'excel·lència internacional U A B