El laboratori LSDS-H

MISSIÓ

LSDS es una unitat de servei científic-tècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a objectiu proporcionar formes eficients de difondre i transferir el coneixement generat per la recerca a la UAB, des del camp de la modelització en Ciències Socials i la Simulació per Computadors fins a un públic ampli de clients -institucions, empreses, investigadors-. El servei ofereix l'experiència de la UAB en tasques de consultoria, formació, difusió i desenvolupament de models informàtics de simulació social ("societats artificials in sílico") per proporcionar respostes explicatives valides a preguntes plantejades pels nostres clients.

VISIÓ

Tot i que els fenòmens socials produïts pel comportament social agregat poden semblar complexos, aquesta complexitat pot ser en realitat generada per un petit conjunt de mecanismes simples -físics, psicològics, socials- que regulen les múltiples interaccions entre un gran nombre d'agents individuals . Modelar i estudiar qualsevol sistema mitjançant la creació d'una simulació per ordinador que replica una sèrie d'unitats "agents de programari", governades per simples conjunts de normes, que es comuniquen i interactuen entre si per generar el comportament agregat esperat és l'objectiu principal de la Ciència Generativa..

What...
“Alló que no puc crear, no ho entenc”
(de la pissarra de R. Feynman, 1988)

METODOLOGIA

A LSDS-H utilitzem una aproximació "generativa" a les Ciències Socials per construir models ejecutables en computadores. Un model de simulació social és un sistema computacional específicament dissenyat per generar l'estructura i el comportament agregats d'un grup social determinat. Es pot calibrar (inicialitzar replicant els atributs trets dels components reals del sistema social humà que modela) i pot generar, com a resultat emergent, patrons de comportament social agregat simulat al llarg del temps. Aquests models poden reproduir processos d'interacció entre els "agents virtuals" que componen el model, i també entre aquests agents i el seu entorn -ecològic, institucional i cultural-.


Ciència Social Computacional,
un pont entre disciplines.

ÀMBIT

L'àmbit de la investigació de la simulació social és qualsevol tipus de sistema social on els agents individuals autònoms prenguin decisions i realitzin accions, en un context de restriccions institucionals, culturals i ambientals (recursos naturals, animals, altres humans, màquines, sistemes normatius o qualsevol hibridació).

[+] Mes informació a la secció “Recursos”.

Campus d'excel·lència internacional U A B