Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)

 

APP

ELISA - HIPRA indirecte per a la determinació d'anticossos front l'Actinobacillus pleuropneumiae.

El resultat s'expresa en POSITIU - NEGATIU. Permet diferenciar entre els serotipus 5, 4 i/o 2 (postius dèbils) i els serotipus 1, 9, 11 i/o 2 (positius forts).

Campus d'excel·lència internacional U A B